informacje o
Sejmie i Senacie, jaki jest jego skład, funkcje oraz jak długo trwa jego kadencja


Sejm i Senat

Funkcje oraz zadania Sejmu i Senatu. Jego skład i kadencja w Polsce

Sejm i Senat

Sejm i senat

 
 

Sejm i senat - Sejm jest od końca XV w. najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.
Składa się on z 460 posłów, którzy są wybierani w wyborach powszechnych.
Kadencja sejmu – czyli czas pełnienia przez niego funkcji wynosi cztery lata (tak podaje konstytucja). Budynek polskiego sejmu znajduje się w Warszawie, nad skarpą wiślaną w rejonie ulic Wiejskiej, Górnośląskiej i Maszyńskiego. Najważniejszymi pomieszczeniami w sejmie są Sala Posiedzeń i Sala Kolumnowa.
Funkcje sejmu można podzielić na ustrojotwórczą i ustawodawczą – polegające na stanowieniu prawa przez uchwalanie ustaw oraz funkcję kreacyjną (powoływanie na stanowiska i zatwierdzanie składu rządu) i funkcję kontrolną. Obecny sejm obraduje ciągle, a jego obrady są jawne.

Senat z kolei to organ władzy mającej charakter ustawodawczy. Jest izbą wyższą polskiego parlamentu (na który składa się razem z sejmem). Senat składa się ze 100 senatorów, którzy są wybierani wyborach na kadencję trwającą cztery lata. Ich kadencja jest bezpośrednio związana z kadencją sejmu (jeśli kadencja sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja senatu). Na funkcje senatu składają się działania ustrojodawcze, ustawodawcze, kreacyjne i kontrolne. Na czele senatu w Polsce stoi marszałek, sprawuje on straż prawa i godności tej izby. Przewodniczy ponadto obradom, zwołuje Konwent Seniorów i kieruje pracami Prezydium Senatu.

COPYRIGHTS 2007, PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

Poczytaj również inne ciekawe artykuły na innych naszych stronach:
Sejm RP podział mandatów oraz partie polityczne. Globalizacja gospodarki i informacji. Genealogia czyli pokrewieństwo ludzi.